Opstartschijf vol mac grijs scherm

Het venstermenu Kloon geeft aan of u alles of een selectie van bestanden kopieert. CCC 4 is niet langer gebaseerd op het idee van vooraf ingestelde configuraties die niet specifiek zijn gekoppeld aan een bepaalde taak. Geavanceerde instellingen zijn tegelijk minder opdringen en beter toegankelijk in CCC 4. Gerelateerde documentatie Het Schijfcentrum Achterhalen wanneer een reservekopie voor het laatst is uitgevoerd: Taakgeschiedenis van CCC Bestanden en mappen uitsluiten van een reservekopietaak Gegevens beschermen die al op het doelvolume staan: het SafetyNet van Carbon Copy Cloner Geavanceerde instellingen Het symbool van het programma in de menubalk geeft u snel toegang tot taken Veel gebruikers vroegen ook om een programma in de menubalk waarmee ze snel toegang tot taken zouden hebben.

U hoeft geen wachtwoord in te voeren als u bent ingelogd bij een beheerdersaccount. U kunt ook het tijdstip van de laatste en volgende uitvoering zien, alsook de voortgang van de taken. Tevens kunt u de taak in CCC openen als u deze wilt wijzigen. Waar is het voortgangsvenster voor geplande taken? Veel gebruikers hadden last van het gedrag en de opdringerigheid van dat venster. Daarom biedt CCC nu een eenvoudige voortgangsindicatie in het menubalkprogramma zie de oranje pijl in de schermafbeelding hierboven.

Voor de meeste van uw taken hebt geen behoefte aan de gedetailleerdheid die het voortgangsvenster voor geplande taken van CCC 3. Het bestond alleen omdat er geen beter alternatief was. Gerelateerde documentatie Reservekopietaken van CCC controleren Nieuwe algemene energievoorkeuren CCC is nu standaard ingesteld om automatische taken niet te starten wanneer uw draagbare computer werkt op batterijvoeding.

Als u onderweg bent en geen stopcontact bij de hand hebt, wilt u misschien ook uw reservekopieschijf loskoppelen. Daarom kunt u CCC nu ook configureren om taken over te slaan die gemist zijn terwijl het systeem op de batterij werkte. Klik op de knop Voorkeuren in de knoppenbalk om deze instellingen te openen. In plaats van de instellingen van uw SMTP-account voor elke geplande taak te configureren, kunt u ze nu opgeven in de voorkeuren van CCC. U kunt ook de onderwerpregel en de hoofdtekst van de verstuurde e-mail aanpassen met behulp van variabelen die CCC tijdens de uitvoering zal vervangen.

In CCC 3 was het niet mogelijk om een nieuwe reservekopietaak te starten wanneer een andere was voltooid. Klik in CCC 4 op de knop Geavanceerde instellingen en selecteer dan gewoon een andere reservekopietaak die u wilt starten nadat de huidige taak is uitgevoerd. Taken kunnen zo worden geconfigureerd dat ze wachten totdat een andere taak is voltooid als die andere taak naar hetzelfde doel schrijft. Standaard worden taken niet gestart als een draagbare computer werkt op batterijvoeding.

De taak worden dan uitgevoerd zodra de computer opnieuw werkt op netvoeding. Taken kunnen zo geconfigureerd worden dat ze het systeem op de geplande starttijd uit de sluimerstand halen, het systeem aanzetten als het uitgezet was, starten wanneer het systeem de volgende keer uit de sluimerstand komt, of een starttijd overslaan als het systeem uit staat of in sluimerstand staat. Taken die zijn geconfigureerd om te starten wanneer de bron of het doel opnieuw wordt aangesloten, kunnen bovendien ook worden geconfigureerd om niet te starten als de taak met succes is uitgevoerd binnen de laatste X dagen.

Als u dus verschillende keren per dag een reservekopieschijf loskoppelt en opnieuw aansluit, kunt u CCC zo configureren dat de reservekopietaak slechts eenmaal per dag wordt uitgevoerd in plaats van dat u telkens opnieuw lastig gevallen wordt bij elke aansluiting van de schijf.

Filters worden nu gekoppeld aan een specifieke taak en kunnen later gemakkelijk worden gewijzigd. U kunt de aangepaste filters ook opnieuw ordenen, waardoor het beheer van lange lijsten met filters eenvoudiger wordt. Vervolgens doet u het volgende: 1. Klik op de knop Info naast het venstermenu Kloon. Voeg aangepaste regels toe. Hulpprogramma via commandoregel voor uiterst geavanceerd beheer van CCC-taken CCC heeft nu een programma dat werkt op basis van de commandoregel.

Met dit programma kunt u reservekopietaken van CCC starten en stoppen of de voortgang ervan bekijken. Hot Spare: Startup [Data copied: 0. Gerelateerde documentatie Hulpprogramma op basis van commandoregel gebruiken om reservekopietaken van CCC te starten, te stoppen en te bewaken Identiteitscontrole is slechts eenmaal vereist voor beheerders Identiteitscontrole is niet meer vereist voor elke keer dat u een taak wilt starten of de configuratie wilt wijzigen.

Andere gebruikers geen beheerders moeten de inloggegevens van een beheerder gebruiken om reservekopietaken van CCC te starten, te stoppen of te wijzigen. Opmerking: Dit nieuwe gedrag kan worden teruggezet naar het gedrag van CCC 3. Zie het hoofdstuk Wijzigen van beveiligingsconfiguratie van CCC van de documentatie voor instructies om terug te keren naar het oude gedrag. Hoe sluit ik bestanden van de reservekopietaak uit? Wanneer u vroeger een bronvolume selecteerde, werd de tabel Te verwerken onderdelen gevuld met een lijst van onderdelen op dat volume.

De meeste mensen willen een reservekopie van alles op het bronvolume maken. Kies gewoon Geselecteerde onderdelen De functie Blokkopie wordt niet langer ondersteund in CCC 4. Dit hulpprogramma heeft ons de afgelopen jaren vele diensten bewezen maar gaf de laatste tijd minder en minder informatie over fouten, waardoor het onmogelijk was om het nog verder te ondersteunen wanneer zich problemen voordeden. Het hulpprogramma van CCC voor een kopie op bestandsniveau is doorgaans sneller en betrouwbaarder dan een blokkopie. De geavanceerde optie Bereken een controlegetal voor elk vergeleken bestand is nog steeds beschikbaar maar heeft nu een andere naam.

Kan ik mijn taken migreren van CCC 3. Als u die stap hebt overgeslagen, kunt u Taakmigratie kiezen in het menu Archief van CCC om terug te gaan naar dat paneel. We hebben in het verleden veel feedback gekregen dat de meldingen van CCC te opdringerig waren. In CCC 4 hebben we alle meldingen verplaatst naar het Berichtencentrum, waar ze gepresenteerd worden volgens de voorkeuren die u hebt gedefinieerd in het voorkeurenpaneel Berichtencentrum.

Meldingen in stroken worden weergegeven en verdwijnen na een paar seconden daardoor hebt u de melding taak voltooid gemist, maar de melding is er nog wel. Gerelateerde documentatie Upgraden vanaf Carbon Copy Cloner 3. Zie Hoe kan ik Carbon Copy Cloner downloaden en installeren?

Klik op elke taak voor opmerkingen over de wijzigingen die CCC zal maken aan de taak om de compatibiliteit van die taak met CCC 4 te verzekeren. Selecteer het vak in de kolom Importeer naast elke taak die u wilt migreren naar CCC 4. Klik vervolgens op de knop Importeer. Klik op elke taak in de navigatiekolom en controleer de instellingen. Als u ziet dat de taak naar wens is geconfigureerd, klikt u op de knop Bewaar of kiest u Bewaar in het menu Archief van CCC.

U kunt wachten totdat deze herinnering verschijnt of u kunt Verwijder CCC 3. System items placed in CCC's SafetyNet folder will no longer be impossible to remove when booted from the backup volume only affects El Capitan users. Fixed a bug that could cause the backup task to fail with a message asking the user to report the problem.

Fixed an issue in which the file flags on some system files were not getting preserved when using the "Find and replace corrupted files" option. Addressed a scenario in which CCC's email notification would not report the destination volume's stats despite the destination being available during the backup task. Fixed an issue in which sparse disk image compaction would fail if the disk image was encrypted. Addressed an issue in which CCC would errantly report that it was unable to unmount the destination volume. Implemented a better workaround for the DiskArbitration service being unready to mount a just-unlocked CoreStorage volume.

Rather than applying a delay before trying to mount the volume, CCC will now attempt to mount the volume immediately which works in most cases. If that mount attempt fails, CCC will impose a 15 second delay, then attempt to mount the CoreStorage volume again. Carbon Copy Cloner 4. This change should go a long way towards addressing problems with being unable to eject the destination volume after a backup task runs, an issue that has become especially problemetic on El Capitan due to Spotlight interference.

Resolved a hang caused by new behavior introduced in the Starting with CCC now detects whether the event was initiated via a "virtual click", and in those cases will avoid asking for access to an item in your login keychain. El Capitan Finder adds some extended attributes to files while they are being copied by the Finder. In some odd cases, the Finder fails to remove those extended attributes after the copy has completed, and these extended attributes occasionally cause errors when CCC tries to preserve them.

CCC no longer tries to preserve these errant extended attributes. On some El Capitan systems, the disk arbitration service is not ready to mount an encrypted volume immediately after it is unlocked. Auto-mounting an encrypted destination should work more reliably now. Added a workaround for enfs filesystem volumes that don't populate the disk arbitration attribute for a volume name, causing them to be named Untitled in CCC's interface. The search criteria popup menus in the Task History window are now sorted.

This avoids having two notifications per task. Especially for users that prefer to have CCC notifications presented as Alerts, this will reduce some redundancy and free up some screen real estate. CCC's user agent is now more proactive about pointing out automated tasks that have been suspended because the system is booted from a different startup disk.

Addressed an uncommon race condition in which having CCC load on login could lead to two copies of the CCC menubar application being present. Applied an exception handler to work around an El Capitan bug that could occasionally lead to crashes on launch. This was an uncommon scenario, so we didn't see this problem frequently. On El Capitan, a text view i. This update tediously detects and removes these rogue NULL characters before attempting to display a volume name in the Task Plan.

Improved handling of Keychain write errors when a task is being edited by a user other than the user that created it. Task completion notifications offer a bit more granularity on what constitutes "finishing" the task. If a task had more than just transfer errors, we now just say that it failed. This is more appropriate in cases where, for example, the task couldn't proceed at all because the destination was unavailable.

Ancillary errors failures that don't affect data backup, e. CCC will now attempt to compact a destination sparse disk image if the underlying destination volume has less than 25GB of free space at the beginning of the backup task. This threshold cannot be modified in the user interface yet , please open a support request if this threshold is too conservative.

El Capitan paragraph spacing is almost twice that of Yosemite. Made a small change to how the Task Plan text is formatted on El Capitan to improve the space usage of that text view. CCC's scheduled task manager now subscribes to "system clock changed" notifications.

Normally auto adjustments are made on the scale of a few seconds and those changes are unimportant. We have discovered a few cases, however, where larger changes can occur unrelated to time zone changes, which are handled differently that can lead to tasks running much earlier or later than expected.

Fixed an issue that would lead CCC to report that its private keychain is not writable when the keychain had not yet been created. CCC will no longer allow running another task as a postflight task if the secondary task is disabled. SMTP usernames that contain special characters e. The user agent is no longer re-launched after changing the Show CCC icon in menubar preference. Especially on OS X Addressed a regression in which CCC occasionally could not skip past unreadable files.

Updated the procedure used to clone the Recovery HD volume to avoid an error at the end of the task that was specific to El Capitan. Fixed a UI anomally in which the task name field was difficult to edit when another task was running. Fixed an issue in which some UI elements in the Scheduler popover appeared to be disabled but were not on Yosemite and El Capitan. Fixed a time zone adjustment issue for cases where a task was created in one time zone but then initially scheduled in another time zone.

When CCC encounters multiple volumes with the same unique identifier, it now presents the names of those volumes when reporting the problem. This should make it easier to resolve this esoteric issue. This will help avoid some cases of the task failing due to the destination being full. Fixed an issue specific to El Capitan in which debug output spewed by Apple's hdiutil utility would be interpreted as errors and cause a disk image creation or mount task to fail. Added custom VoiceOver descriptions for the task status images in the Task History window.

Added a global exclude for the special hidden. Transporter Library folder. Fixed an issue in which the reminder timer associated with an "On Reconnect" task wasn't getting removed when the task was switched to ad hoc. Added a workaround for fuse4x filesystems that don't advertise support for files larger than 4GB. Additionally, tasks scheduled to run on an hourly basis will no longer be rescheduled to the original hour start time vs. The user is probably swapping the two folders, so instead of preventing this, CCC clears out the opposing settings that would be in conflict.

Fixed a minor issue with the Uninstall functionality. The mini task progress window is now closed when no tasks are running, rather than being made transparent. The previous behavior was intended to avoid a bug in Yosemite in which the user agent application would hang if the window was closed while the display was dimmed. The behavior had the annoying result of creating an unclickable rectangle on the Desktop. We found another way to work around the Yosemite bug that allows us to close the window properly. Fixed an issue in which CCC's helper tool was not saving the global preferences to disk after getting a new application path from CCC.

This would result in tasks being unable to run after restarting, because the helper tool would have an invalid path for the CCC application bundle. Addressed a few minor clipping or translation issues in some of the non-English localization resources. Fixed a cosmetic issue in which the path control interface element wasn't getting updated when choosing a new disk image as the destination.

You can now choose to display this miniature task progress window by choosing "Show task progress for CCC Backup Task" from the menubar application's menu.

This window can automatically appear when tasks start and disappear when tasks complete. The window will show task progress for every task, allowing you to get detailed task progress information without having the main CCC application window open. The task configuration portion of the CCC window can now be resized horizontally to make file selection easier when cloning selected files.

Added a "Simple Mode" in which CCC's interface is limited to the source and destination selectors and the Clone button. For people that want to use CCC only on an ad hoc basis i. Simple Mode is accessed via the Carbon Copy Cloner menu. Addressed several accessibility concerns. The task list now has a contextual menu, with options to run, disable, duplicate or delete the clicked-upon task. Tasks can be disabled globally from the CCC menubar icon. Tasks can be disabled until the user specifically re-enables them, or automatically re-enabled after a particular period of time.

User Agent and helper tool behavior improvements. If there are no automated or scheduled tasks configured to run, and if both CCC and its user agent have exited, CCC's helper tool will exit automatically. Likewise, the user agent will remain open only if there are automated tasks configured, or if the user has CCC configured to display its icon in the menu bar.

If the user declines saving a password for an encrypted volume in CCC's keychain, CCC will no longer ask the user for the password to that same volume in the future. The user will still have the opportunity to save that volume's password in CCC's keychain if, for example, the task fails to run because the encrypted volume was not unlocked, and CCC was unable to unlock it. When a custom filter item is modified, CCC will now properly indicate that the task needs to be saved.

When dozens of volumes are present, CCC will now present these volumes in a scrollable list in the source and destination selectors. In addition to each of the days in a week, "Day of the Month" is now an option when configuring monthly tasks. This allows the user to schedule a task to run "On the first day of the month" or "On the last day of the month". CCC's Documentation window now offers an option to find text in the current page. Fixed an edge-case issue in which sending an email could lead to a crash if the SMTP server stopped responding.

Affected tasks would have completed successfully, but the email notification would not be delivered, and this also prevented a task history event from being recorded. Addressed a race condition that could occasionally lead to a Recovery HD volume remaining mounted, which could lead to a dialog upon ejecting an external disk indicating that the disk contains multiple volumes.

This was harmless, but could be confusing. Fixed a bug in which the notice that a task is suspended would be presented detached from the main window. When overlooked which is easy to do because the panel is obscured by the main window , CCC would be unable to activate or delete suspended tasks. Fixed an issue in which excluding a file or folder that had a newline character in its name would cause a backup task to fail. CCC now handles cases where the user or an external utility e. Previously this caused CCC to report that it was unable to save tasks which would be resolved after restarting , now CCC will recreate the folder immediately, then save the task.

Fixed an issue that occurred when multiple tasks started simultaneously and attempted to retrieve an item from CCC's private keychain. Previously, only one of the tasks would succeed, the others would report that they were unable to retrieve the keychain item, or that they were unable to mount the destination volume for example.

Fixed a UI anomaly that would occur in the sidebar when resizing the window. Fixed an issue in which the main window's user interface elements would not load properly on some Mountain Lion systems. Fixed an issue in which custom filters associated with a task that had a remote Macintosh specified as the source would be lost after the initial import e. Also fixed an issue in which this same task would constantly be marked "dirty" when the task was selected, despite making no changes to it. Made a minor adjustment to how a Recovery HD volume is created that should avoid a bug in Disk Utility when attempting to make future partition changes to that disk.

CCC will now unlock the root destination folder if it is locked rather than report an error that the destination cannot be written to. Fixed an issue in which CCC would report that a source Xsan volume was not available after that volume had been unmounted and remounted. This growth, when unchecked, would eventually cause the panel to grow past the bottom of the screen, making some buttons inaccessible.

If a task is missed because the source or destination is missing, and the task is configured to run when the missing volume reappears, the state information that indicates that a run time was missed due to a missing volume is now stored persistently. Previously this information was lost when CCC's helper tool was reloaded, e.

A1 alterations colorado springs

If a laptop's AC power is restored while the system is sleeping, this power state change is now detected more reliably on wake. Previously, CCC relied on the power state change notification to run tasks that were waiting for AC power to be restored. If that state change occurred during sleep, CCC would have missed the notification and errantly reported that a task was "waiting for AC power to be restored", even though AC power was available.

In other cases, the Service Management daemon fails to cope with a corrupted system folder, and this also leads to a failure installing CCC's helper tool. This update works around both of these OS X bugs. OS X Yosemite's Finder has a bug in which mounted disk image volumes will appear to remain mounted after CCC has successfully unmounted them. Finder will remove these "ghost" icons if you double-click them, but this update works around this Finder bug by mounting disk images with a flag that prevents the disk image from being browsable in the Finder. There is a bug in OS X Yosemite's diskutil command-line utility in which it will unlock and attach a FileVault-protected volume, but not mount that volume.

This contradicts past behavior as well as the documentation for this utility. This update offers a workaround to this OS X Yosemite bug. When OS X Yosemite is first started up, the console owner is sometimes an undefined user and not the root user. This dubious ownership affected CCC's postflight power management options restart and shutdown. This update now recognizes this dubious ownership and applies the power management action more effectively. Added a new option to the scheduling selector that allows finer-grained control over the handling of a task when the source or destination is missing.

You can now suppress errors and still have the task run when the missing volume reappears. Added a troubleshooting option, "Don't preserve extended attributes". This new option can be leveraged when dealing with Synology DiskStation performance issues that occur when trying to retrieve extended attributes from files on the DiskStation. The notification that is sent to NotificationCenter when the source or destination volume is missing has been improved. If the user has not deselected the option to "Run as soon as the missing volume reappears," the notification will ask the user to attach the missing volume to proceed.

This is only applicable to cases where the source or destination is a local volume. If the affected item is a folder or is a network volume, we assume that other errors occurred beyond "volume is not attached" so the notification will still indicate than an error occurred.

appletips.nl maakt gebruik van cookies

The "Use strict volume identification" control is no longer disabled for ad hoc tasks. The Task Plan now properly reflects the task "next run time" when a time zone shift has occurred. Warnings that the Recovery HD is out of date are no longer improperly presented to nonadmin users. Fixed a condition in which the user agent would present a prompt to run a task before it had obtained the details of the task such as task name from CCC's helper tool.

CCC now obtains a sleep assertion that will keep the system awake during Dark Wake. In particular, this will avoid tasks running while the system is in and out of sleep which is harmless, though makes it look like the task is taking longer than it actually is , and will also avoid the error "The backup task was aborted because the destination volume is on transient storage, and the system went to sleep. Fixed an issue in which a scheduled task would fail to run because the system woke or was powered on a bit earlier than expected. Apparently these volumes do actually support large files, so this update implements a workaround for this non-standard volume behavior.

Fixed an issue in which CCC could hang on launch if 64 or more volumes were mounted. Fixed a bug in which CCC was referencing the wrong unique identifier when storing the passphrase for an encrypted disk image in some edge cases. This would lead to CCC failing to mount the disk image and prompting the user to re-enter the passphrase. The sanity checks that prevent a task from writing to a growable disk image on the startup disk are now avoided in cases where the disk usage of the source cannot be accurately determined.

Several non-error concerns are now suppressed from being presented as errors in the Task History window. System files are no longer excluded by default from remote Macintosh sources. This is a one-time occurrence, but in some cases users encountered a "Destination is full" message on this initial backup. Some network filesystems have a rogue "hidden" flag on the root folder of the sharepoint.

While Finder manages to ignore that flag, it is still preserved when copying files from that sharepoint with CCC. This would lead to the destination folder being invisible. This update strips any such rogue "hidden" flag from the destination root folder at the end of the backup task. Fixed an issue in which an error that should have been ignored will cause the menubar application to display an alert icon when the user agent application is reloaded.

Fixed an issue in which CCC would occasionally crash if a slow network volume was present. This crash did not affect the operation of backup tasks, but was nevertheless annoying if the user was trying to modify a backup task. The helper tool and user agent consume nearly no resources when idle, and they are required for the performance of scheduled tasks. This is a convenience for people that do not wish to configure CCC tasks to run automatically. The hidden NetBoot sharepoint hint files are now excluded by default. This avoids having the backup volume appear as an ad hoc NetBoot sharepoint when that volume is mounted, and also avoids the file sharing service preventing its unmount.

Fixed the checkbox that controls whether CCC automatically checks for software updates. Fixed an edge case scenario in which CCC was unable to store SMTP credentials when logged in to a different user account than what was used to originally specify the credentials. Apparently these volumes do actually support large files, so this update implements a workaround for this nonstandard volume behavior.

Fixed an issue in which CCC would not copy some items from a data-only volume to a network volume if those items had names that are the same as OS X system folders. Fixed an issue in which the task would appear to not be proceeding when copying files to some network volumes. Tasks created by CCC 3. Fixed an issue in which the CCC application window would be moved from a secondary display to the primary display when revealing the sidebar.

The CCC window position is now restored correctly in cases where the sidebar is hidden by default. Errors that occur while establishing a secure connection to an SMTP server are now reported with better advice when sending a test email. Fixed an issue specific to the German localization in which the "day" option for checking for CCC application updates would not "stick".

Fixed numerous UI behavior annoyances. Fixed an issue in which CCC would occasionally report that a Recovery HD volume was out of date or missing when it actually was not. There were a few places that the "Use strict volume identification" setting was not getting respected, and in those cases CCC would errantly report that the destination volume was unavailable.

These should all be resolved now. When the "Don't delete anything" Advanced SafetyNet option is specified, older versions of modified items are not deleted, they are moved to the SafetyNet. SafetyNet pruning is now available for tasks configured with this option. Recovery HD volumes can only be mounted when the logged-in user is an administrator. CCC will more effectively keep the system awake when a task is running on a system that is running on battery power.

Note that, by default, CCC tasks will not start if the system is running on battery power. CCC now attempts to repair the ownership of its private keychain. This should deal with some edge cases in which the keychain's ownership is set to the root user. We have implemented a workaround in which the unmounted volume will be ignored, however this makes it impossible for CCC to pre-mount a ZFS volume that is attached, but not mounted.

We're not happy with this workaround, and it can be avoided if the ZFS filesystem implementation is improved to add a volume UUID to each logical volume. Fixed an issue in which the Authentication Credentials Installer Package would fail to install, asking the user to report the issue to the Software manufacturer.

Numerous improvements to the CCC command-line utility. Resolved some minor issues that led to crashes. The functionality of the main task configuration window and the scheduled tasks window have been consolidated. Tasks can be saved, scheduled, and edited, all in the same window. Configuring a backup task is far simpler -- complex settings are hidden by default, but accessible at the click of a button.

The sidebar and toolbar can be hidden or revealed to control the number of options presented at once. Instead, the menubar application icon changes to indicate that a task is running, and a simple progress indicator next to each task indicates how far along it is. Tasks can be chained together to form more complex backup routines New runtime conditions offer more control over when and how scheduled tasks run A Task History window will indicate details about when a task ran and whether it was successful.

Configuring email account settings is now down in a centralized location. Test email notifications are now much more proactive about reporting configuration errors. Email notifications can be customized. A template is offered in CCC's preferences that can be customized to include runtime variables e. The interface for specifying custom filters is greatly simplified. Filters are now explicitly retained per-task, and can easily be modified at a later time.

Custom filters can be reordered. The "Disk Center" has been incorporated into the main window as well, offering details of locally mounted volumes such as disk usage, encryption status, presence of a recovery HD, and current read and write data rates. The Disk Center now lists tasks associated with each volume, along with relevant task state e. Simply double-click a task to switch to the task view, or click the Clone button right in the Disk Center to run the associated task immediately.

A command-line application is now included that allows you to start, stop, and watch the progress of your CCC backup tasks. A task migration assistant will help you migrate your CCC 3. CCC will require authentication once for an administrative user, and then that user will have one-click access to starting, stopping, and configuring tasks. Non-administrative users will be required to authenticate with administrator credentials to start, stop, or modify CCC backup tasks. Carbon Copy Cloner 3. That code may be downloaded by clicking the links below.

Per the license requirements, the source code and my modifications may be downloaded via the links provided below. Download the complete rsync 3. Rsync is called in binary form only. Sparkle Carbon Copy Cloner leverages Sparkle for handling software updates. All rights reserved. Systeemvereisten Mac OS Deze versie wordt niet meer actief ontwikkeld en ondersteuning wordt per geval verleend.

CCC maakt geen kloon naar of vanaf een apparaat dat niet is geformatteerd of geactiveerd. De bron en het doel moeten een bestandssysteem hebben dat door OS X wordt herkend en zichtbaar is in de Finder. Een minimale schermresolutie van x is vereist. Raadpleeg de fabrikant van uw externe harde schijf om na te gaan of deze hiervoor uitdrukkelijk ondersteuning biedt. Mijn kloon start niet op van de documentatie voor meer informatie over het formatteren van schijven, partitioneren en algemene vragen over opstartbaarheid.

Deze beperkingen zijn van invloed op de mogelijkheid van een apparaat om een Mac op te starten. Deze apparaten zijn geschikt voor algemene reservekopietaken. U kunt de volledige functionaliteit van CCC gedurende 30 dagen uitproberen alvorens de software te kopen er zijn geen functies uitgeschakeld in de proefperiode.

Download de nieuwste en beste versie van Carbon Copy Cloner. Bij eventuele vragen over het gedrag of de werking van Carbon Copy Cloner tijdens de evaluatieperiode of na de aankoop kiest u Stel een vraag over CCC In sommige landen hebben we gekozen voor een vooraf bepaalde prijs in de lokale valuta om zo een groter aantal betalingsmethoden, zoals bankoverschrijving, te kunnen aanbieden. In andere landen wordt de prijs in de lokale valuta berekend op het tijdstip van verkoop en hangt deze af van de huidige wisselkoers van de Amerikaanse dollar USD.

Ondernemingen en instellingen vinden meer informatie in onze winkel met volumelicenties en licenties voor professionals. Bombich Software-producten zijn rechtstreeks verkrijgbaar in onze online winkel die wordt gehost door FastSpring , onze e-commercepartner en erkende verkoper. De levering van Carbon Copy Cloner-software gebeurt alleen op elektronische wijze. Er wordt geen fysiek product verzonden.

U kunt de software op elk moment downloaden vanaf onze downloadpagina en vanuit CCC vragen om u de registratiecode per e-mail toe te sturen als u die niet meer kunt vinden. Raadpleeg de lijst met erkende wederverkopers op onze inwisselpagina voor licenties. Wanneer updates bestaan uit kleine verbeteringen en oplossingen zoals oplossingen voor problemen bij versie 4. Nu en dan zullen er nieuwe versies worden gelanceerd waarbij we het volledige programma of delen ervan hebben herschreven. Deze upgrades worden door een nieuw versienummer aangegeven bijv. Tijdens dit proces wordt aanzienlijk wat tijd besteed aan research, het ontwerp, de ontwikkeling en testen.

Klanten met volumelicenties die lopende overeenkomsten voor softwareonderhoud hebben, krijgen gratis de upgrades waarvoor normaal moet worden betaald. Oudere versies van CCC worden niet voor onbepaalde tijd ondersteund. Partnerprogramma's appletips. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, worden cookies gebruikt die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst. Cookies die eerder bij jou zijn geplaatst en die kunnen worden aangeroepen op appletips.

Dit is een dienst die los van onze website staat. Er wordt hiervoor geen trackingcookie geplaatst. Lees de privacyverklaring van Gravatar voor meer duidelijkheid. Social media Zodra je klikt op een van de deelknoppen onderaan een artikel, bestaat de kans dat het desbetreffende sociale netwerk een cookie plaatst op jouw harde schijf. Het kan zijn dat deze social media informatie verzamelt en gebruikt voor bijvoorbeeld het genereren van advertentie-inkomsten.

Ook worden er cookies geplaatst wanneer we video's van ondermeer YouTube of Instagram plaatsen op onze website. Deze zijn nodig om de video te laten werken. Lees de privacyverklaring van de sociale netwerken om te controleren wat zij met de data doen die ze via deze cookies verwerken. Alle gegevens die wij verzamelen zijn niet tot individuen te herleiden en worden enkel op anonieme basis gedeeld met Google, Gravatar, de sociale netwerken en overige partnerprogramma's.

Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht.


  • ifagusosok.tk - Maak een Installatie DVD of USB Drive van MacOS X?
  • how many calories is a big mac combo.
  • Names starting with jin!

Je bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen dat je vanuit de webpagina verzendt. Verwijderen en weigeren van cookies Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of je hebt de cookies gewist dan krijg je eerst onze beeldvullende cookiemelding te zien. Deze geeft je meer uitleg over ons cookie- en privacybeleid. Als je hier tevreden mee bent kun je op 'Akkoord' klikken, wil je toch liever de cookievoorkeuren aanpassen kies dan voor 'Instellingen'. Vervolgens heb je de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties en uitgebreide gebruikersstatistieken in- of uit te schakelen.

Zo kun je je Mac of MacBook resetten

Wil je deze achteraf aanpassen dan kun je onderaan de website klikken op 'Cookievoorkeuren' of klik hier. Welcome to EZScreenPrint. EZScreen products are a userfriendly way to screen print at home or office. Use our DIY screen printing kits to make your own personalized silk screen stencils without the heavy equipment or liquid emulsion used in traditional screen printing.

Here are our Ranar and Catspit screen printing startup kits and starter packages to match any budget as well as production demands. Whether you are starting as a beginner with a home based operation or an experienced screen printer looking to set up a commercial shop, we have you covered.